Huisregels van C.V. De Brienkneuters

Ook Bij C.V. de Brienkneuters staat Veiligheid hoog in het vaandel tijdens het grote carnavals weekend in en rondom de Brienkneuterburcht. Wij doen er dan ook alles aan om voor alle gasten van C.V. de Brienkneuters een plezierig en veilig feest te organiseren. Dit doen wij onder andere via een scherpe toegangscontrole door onze beveiliging.

Verder hebben wij een aantal huisregels op gesteld voor de feestvierders die bij CV de Brienkneuters komen feest vieren

Huisregels:

 1. Bij aankoop van een toegangsbewijs verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden in De Brienkneuterburcht
 2. U dient alle aanwijzingen van alle medewerkers en de beveiliging te respecteren en deze op te volgen.
 3. Gebruik van garderobe geschied geheel op eigen risico.
 4. Bij vermoeden van overmatig alcoholgebruik bij binnenkomst kan  de toegang geweigerd worden.
 5. De bij ons bekende mensen die eerder problemen hebben veroorzaakt kan de toegang geweigerd worden.
 6. Bij overmatig alcoholgebruik van de gasten kunnen de medewerkers van de C.V. de Brienkneuter en/of de beveiliging ingrijpen en je uit de Brienkneuterburcht te begeleiden.
 7. Bij binnenkomst van Brienkneuterburcht dient men zich te kunnen legitimeren, personen boven de 18 jaar krijgen een polsbandje. Aan dit polsbandje kunnen de barmedewerkers zien of men alcohol mag afgeven.
 8. Bij weigering van legitimatie wordt u niet toegelaten tot de Brienkneuterburcht.
 9. Er wordt geen alcohol geschonken onder de 18 jaar. Bij twijfel kunnen barmedewerkers vragen het polsbandje of legitimatie te laten zien.
 10. De verkoop van alcoholhoudende drank aan onze gasten in de Brienkneuterburcht kunnen wij ten alle tijden weigeren.
 11. Het niet toegestaan je eigen drank of etenswaren mee te nemen en/of te nuttigen.
 12. Het is niet toegestaan flessen, glazen en blik mee naar binnen te nemen.
 13. Het is niet toegestaan plastic glazen mee naar buiten te nemen.
 14. Alle bezoekers kunnen bij binnenkomst gefouilleerd worden. Bij weigering kan de toegang worden ontzegd.
 15. Het is voor bezoekers niet toegestaan om op de statafels, bars en podium te staan
 16. Racisme en discriminatie, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Bedreigingen zijn verboden. Dit geldt ook voor seksuele intimidatie en het lastig vallen van andere bezoekers.
 17. Gasten die binnen zijn en naar buiten willen kunnen niet opnieuw naar binnen.
 18. Op gronde van uw gedrag op het terrein en/of openbare weg rond Feesthal Van Impelen, kan de organisatie of beveiliging u ten alle tijden de toegang weigeren.
 19. Het bestuur, overige leden van CV de Brienkneuters, de eigenaar van de locatie, de beveiliging, de EHBO’ers en de overige personen die voor de organisatie aan het werk zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 20. Het betreden van de Brienkneuterburcht / Dorpshuis Cothen en het bijwonen van het feest geschieden op eigen risico.
 21. In de Brienkneuterburcht geldt een rookverbod met uitzondering van het rookhok.
 22. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, een nadrukkelijk verzoek je aan de volgende regels te houden: Zorg bij vertrek voor zo min mogelijk geluidsoverlast. Blijf niet hangen. Laat geen rommel achter op straat.

Regels aangaande misdrijven:

 1. Het bij je dragen, gebruiken of verhandelen van soft- en/of harddrugs is niet toegestaan.
 2. Het is ten strengste verboden materialen, zoals wapens, stokken, messen, of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht bij zich te hebben. Genoemde materialen worden in beslag genomen.
 3. Het plegen van diefstal, vernielingen of mishandeling is ten strengste verboden.
 4. Bij het plegen van deze feiten zal te allen tijden de politie worden gewaarschuwd.